5. veľkonočná nedeľa

Dnes je MIMORIADNA ZBIERKA pre ľudí na Ukrajine, ktorú vyhlásil Svätý Otec František. Pán Boh zaplať!