6. veľkonočná nedeľa

Dnes je vo farskom kostole o 14.00 hod. pobožnosť – 1. nedeľa v mesiaci

Spovedanie

Svinica: v utorok od 17.00 hod. (gr.kat.), v stredu a v piatok od 17.00 hod. (rim.kat.)

Nižná Kamenica: vo štvrtok od 16.00 hod.

Májové pobožnosti

Svinica: pondelok – piatok o 18.00 hod.

Nižná Kamenica: pondelok – sobota o 18.00 hod., v nedeľu pred sv. omšou

Budúcu nedeľu je ZBIERKA NA MASMÉDIÁ. Pán Boh zaplať za milodary!