7. veľkonočná nedeľa

Dnes popoludní pobožnosť  o 14. 45 hod. a o 15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva vo farskom kostole.

Dnes je zbierka na KATOLÍCKE MASMÉDIÁ. Pán Boh zaplať za milodary!

Májové pobožnosti každý deň o 18. 00 hod. (okrem soboty a nedele) vo Svinici. V Nižnej Kamenici v pondelok – v sobotu o 18.00 hod. V nedeľu pred sv. omšou.

Nasledujúcu nedeľu (15.5.2016) je po sv. omši požehnanie nového kríža v Nižnej Kamenici.