6. veľkonočná nedeľa

V soboru ráno o 8.00 hod. je sviatosť zmierenia prvoprijímajúcich detí.

Budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá (Rádio Lumen a TV Lux). Pán Boh zaplať za milodary!

Pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni.