7. veľkonočná nedeľa

Dnes je zbierka na masmédiá. Pán Boh zaplať za milodary!

Spovedanie pred 1. piatkom v mesiaci

Svinica

– v utorok  od 16.30 hod. (gr.kat.), v stredu a v piatok od 16.30 hod. (rim.kat.)

Nižná Kamenica

– v stredu od 16.00 hod (rim.kat.), vo štvrtok  od 17.30 hod (gr.kat.)

Bidovce

– vo štvrtok od 16.45 hod.

V Nižnej Kamenici bude v sobotu (3.6.2017) o 18.00 hod.  stretnutie členov Ružencového bratstva, modlitba sv. ruženca a výmena ružencových tajomstiev.