Zoslanie Ducha Svätého

  • Dnes, 28.5.2023, je mesačná zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia.
  • V súvislosti s úmrtím emeritného arcibiskupa, Mons. Alojza Tkáča, pohrebné obrady budú v utorok 30. mája 2023 o 10.30 hod. v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.
  • Gr. kat. spoveď vo Svinici vo štvrtok 18:30 hod., 19:00 hod. liturgia,  v Nižnej Kamenici v utorok 18:30 hod. spoveď, 19:00 hod. liturgia.
  • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 16:00 hod. na fare s bicyklami, po ňom sv. omša v kostole.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!