Zoslanie Ducha Svätého

Dnes (nedeľa) popoludní pobožnosť o 14.00 hod. vo farskom kostole.

Nasledujúcu nedeľu je 1. sv. prijímanie vo Svinici. V sobotu prvá sv. spoveď.

Blíži sa sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej. Aj v tomto roku plánujeme  oslavu manifestačným sprievodom po obci v najbližšiu nedeľu po sviatku. Vyzývame veriacich, ktorí sú ochotní urobiť 4 oltáriky. Aj toto vyznanie viery je znakom lásky k Eucharistickému Kristovi. Nahláste sa osobne pánu farárovi. Platí to pre  Svinicu.

Májové pobožnosti vo farskom kostole od pondelka do piatka o 18.00 hod., v Nižnej Kamenici o 18.00 hod. od pondelka do soboty, v nedeľu pred sv. omšou.