Tridsiata nedeľa v Cezročnom období

Dnes je zbierka na misie. Pán Boh zaplať za milodary!

Sviatosť manželstva chcú uzavrieť: Martin Antolík, náb. ev. aug. v., syn rodičov Miroslava a Aleny r. Kolesárovej  z Ďurďošíka a Diana Štovčíková, r. kat., dcéra rodičov Slavomíra a Slávky r. Pásztorovej zo Svinice. Sviatosť manželstva uzavrú nasledujúcu sobotu  (29.10.2016) o 16. hod. vo Svinici.