Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období

Dnes je vo farskom kostole zbierka na kostolné potreby.

Sviatosť manželstva chcú uzavrieť: Martin Antolík, náb. ev. aug. v., syn rodičov Miroslava a Aleny r. Kolesárovej  z Ďurďošíka a Diana Štovčíková, r. kat., dcéra rodičov Slavomíra a Slávky r. Pásztorovej zo Svinice.

Budúcu nedeľu je zbierka na misie. Pán Boh zaplať za milodary!