Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Dušičková pobožnosť na cintorínoch:

1. november:  Košický Klečenov o 13.30 hod., Borda o 14.00 hod., Nižná Kamenica o 14.30 hod., Bidovce o 15. 00 hod.

Svinica (cintorín) 14. 00 hod., 15.00 hod. – liturgia v kostole a po nej sv. spoveď

2. november: Svinica  po večernej sv. omši

Spoveď:

Svinica: v pondelok a v piatok hodinu pred sv. omšou

Bidovce: vo štvrtok hodinu pred sv. omšou

Nižná Kamenica: v stredu polhodinu pred sv. omšou

Spoveď chorých doma ako minulý mesiac.

Možnosť zakúpenia sviec za nenarodené deti. Zažnime ich 2. novembra večer vo svojich oknách.