Desiata nedeľa v Cezročnom období

Nasledujúcu nedeľu bude zbierka na  pastoráciu mládeže v Prešove a v Košiciach (UPC a ACM). Za milodary vopred ďakujeme.