Deviata nedeľa v Cezročnom období

Spovedanie

Svinica: v utorok od 17.00 hod. (gr.kat.), v stredu a v piatok od 17.00 hod. (rim.kat.)

Nižná Kamenica: v utorok od 17.00 hod. (rim.kat.),  vo štvrtok od 17.30 hod. (gr.kat.)

Bidovce: vo štvrtok od 17.00 hod. (rim.kat.)

Pozývame Vás na TRIDUUM (trojdnie) – príprava pred odpustovou slávnosťou vo Svinici –  v stredu a v piatok po sv. omši a vo štvrtok o 18.00 hod. Vždy budú spievané Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.