Jedenásta nedeľa v Cezročnom období

Dnes je  zbierka na kresťanské mládežnícke centrá v našej arcidiecéze. Milodary môžete odovzdávať pri východe z kostola. Pán Boh zaplať!

Aj naďalej trvajú stretnutia detí v stredu vo farskom chráme.

Nasledujúcu sobotu bude stretnutie prvoprijímajúcich detí v našom dekanáte  Mala Vieska ( pri Kostoľanoch). Pán dekan vás pozýva s rodičmi. Bude to stretnutie s pánom arcibiskupom a potom pripravený program. Je Rok Božieho milosrdenstva, preto prejdete aj bránou svätyne, ktorá má výsady odpustkov.

Na budúcu nedeľu bude „Zbierka na dobročinné ciele Svätého Otca“.