Devätnásta nedeľa v Cezročnom období

  • V piatok dopoludnia plánujeme brigádu vo farskom kostole …
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.:  055 6965 202
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Svätý Otec František 14. septembra 2021 v Košiciach

Registrácia na stretnutie so Svätým Otcom v Košiciach

Aktuálne už prebieha registrácia dobrovoľníkov a novinárov do celoslovenského registra, ktorého link je na oficiálne webstránke https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik. Registrácia účastníkov stretnutí so Svätým Otcom je v štádiu príprav a veríme, že celonárodný systém bude spustený v budúcom týždni. Pripomíname, že každý účastník sa musí registrovať VOPRED INDIVIDUÁLNE a aj SKUPINOVO (ak bude súčasťou skupiny alebo farnosti). Kvôli organizačnému zabezpečeniu podujatia odporúčame prichádzať v organizovaných skupinách a nahlásiť sa aj cez naše formuláre (na štadión Lokomotíva aj na Luník IX), aby sme zabezpečili dostatok parkovacích miest, pitného režimu či iných dôležitých potrieb. Registráciu skupín spustíme súčasne s celonárodným systémom a nájdete ju na webe www.navstevapapeza.sk.

Slávenie svätej omše na sviatok Povýšenia Svätého kríža – ZMENA!

Na základe mnohých ohlasov došlo k rozhodnutiu, a teda k zmene slávenia svätej omše, a to nasledovne: Plánovaná svätá omša v Katedrále sv. Alžbety o 11:00 hod. je PRESUNUTÁ na záložnú plochu PRIAMO NA ŠTADIÓN Lokomotívy. Túto svätú omšu bude celebrovať kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. Pre kňazov je možnosť koncelebrovať na tejto svätej omši a svoj záujem bude potrebné vyznačiť vo formulári prihlasovania farnosti. Bližšie informácie budú poskytované postupne.

Otvorenie štadióna

Na všetkých apoštolských cestách pápeža je nutné prechádzať viacerými bezpečnostnými kontrolami. Z tohto dôvodu budú aj brány štadióna Lokomotívy otvorené už od 8.00 hod. Prosíme Vás, aby ste si čas príchodu naplánovali v dostatočnom predstihu, aby ste prešli bezpečnostnou kontrolou včas a bez stresu.

Napĺňanie štadióna

Sektory na štadióne sa budú zapĺňať postupne (po naplnení sektora sa sektor uzavrie a bude sa napĺňať ďalší). Aj keď toto stretnutie je PRIORITNE URČENÉ PRE MLADÝCH od 15-30 rokov, ktorí budú smerovaní na trávnatú plochu štadióna, PRE STARŠÍCH JE TAKTIEŽ MOŽNOSŤ PRÍSŤ a budú smerovaní na sektory po obvode štadióna, kde sú miesta na sedenie. Povzbudzujeme aj rodinky s deťmi, aby neváhali a využili túto príležitosť na stretnutie s pápežom a prijali jeho apoštolské požehnanie priamo.

Doprava – možnosť využiť dopravu autobusmi zdarma

V deň stretnutia bude doprava v Košiciach s istými obmedzeniami. K štadiónu Lokomotíva a k Luníku IX sa nebude možné dostať osobnými autami alebo autobusmi. Tie budú odstavené na záchytných parkoviskách. Z toho dôvodu bude zabezpečená BEZPLATNÁ KYVADLOVÁ DOPRAVA zo záchytných parkovísk. Po registrácii autobusu dostane zodpovedná osoba spätný mail s organizačnými pokynmi a podrobnými inštrukciami k parkovaniu autobusov. Pripomíname, že Košický samosprávny kraj ponúka možnosť zabezpečenia dopravy autobusmi ZADARMO na stretnutia pre účastníkov do Košíc a späť. Prosíme záujem z farnosti nahlásiť čím skôr (najneskôr do 20. augusta 2021) na infoke@navstevapapeza.sk. Košický samosprávny kraj vás následne bude v tejto veci kontaktovať a dohodne logistiku. Rovnako bude v tento deň, 14.9.2021, bezplatná Mestská hromadná doprava na celom území Košíc.

Dobrovoľníctvo

Podujatie takéhoto charakteru sa nezaobíde bez ochotných dobrovoľníkov. Prosíme o pomoc s náborom a oslovovaním dobrovoľníkov a zároveň o súčinnosť, ak budeme potrebovať overiť, či daná prihlásená osoba je schopná a dôveryhodná pre danú službu. Pripájame aktívny link na prihlasovanie dobrovoľníkov, kde sú podrobné informácie o termínoch a službách. Prosíme zvlášť zrelých dospelých, ktorí by nám pomohli s organizáciou, aby sa mladí mohli v čo najväčšom počte zúčastniť priamo stretnutia s pápežom Františkom, ktorý k nám príde práve za nimi.

Balík pútnika

Pre prihlásené skupiny pripravujeme aj balík pútnika, ktorý si budú môcť záujemcovia objednať. Bude obsahovať spomienkové predmety (magnetky, kľúčenky, perá…), ale aj tričká s oficiálnym logom stretnutia Svätého Otca Františka na Slovensku. Ponukový list budeme zasielať prihláseným po spustení registrácie.

Duchovná príprava

Prosíme vás o modlitbovú podporu návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku. Od 15. augusta bude prebiehať spoločná duchovná príprava cez Katolícke médiá a sociálne siete, ktorú vám dávame do pozornosti.

Podmienka účasti

Podľa aktuálne platných nariadení sa stretnutia s pápežom budú môcť zúčastniť tí, ktorí sú očkovaní II. dávkou vakcíny (v prípade dvojdávkovej vakcíny alebo jednou dávkou v prípade jednodávkovej vakcíny).

Svätý Otec František navštívi Košice v utorok 14. septembra 2021 na dvoch miestach.

Stretnutie RÓMOV so Svätým Otcom Františkom bude na LUNÍKU IX. Sprievodný program začne o 12:45 hod. Hlavný program bude na priestranstve pred Saleziánskym komunitným centrom v čase od 16:00 do 16:30 hod. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca bude sídlisko uzavreté.

Stretnutie MLADÝCH so Svätým Otcom Františkom sa uskutoční na Štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach. Sprievodný program bude od 13:30 hod. do príchodu pápeža a pokračovať bude aj po jeho odchode, až do 20:00 hodiny. Hlavný program s pápežom na štadióne bude od 16:45 do 18:00 hod. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca budú prístupové cesty, ako aj štadión uzavretý. Toto stretnutie je prioritne určené pre mladých od 15-30 rokov, čo však nevylučuje prítomnosť starších a detí.

Informácie o návšteve pápeža a jeho programe nájdete na:

Webovej stránke: https://www.navstevapapeza.sk

Facebooku: https://www.facebook.com/stretnipapeza/

Instagrame: https://instagram.com/stretni_papeza

Kontakty:    

Infocentrum:  kosice@navstevapapeza.sk, infoke@navstevapapeza.sk, +421 948 246 031, +421 948 246 032 (v čase 9:00 – 16:00 hod.)

Pre dobrovoľníkov: dobrovolnicike@navstevapapeza.sk, +421 948 246 033 (v čase 9:00 – 16:00 hod.)