Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Spoveď chorých v piatok dopoludnia
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.