Druhá adventná nedeľa

  • Na 3. adventnú nedeľu bude decembrová zbierka na kostol vo Svinici. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Na kostol vo Svinici daroval František Urban 50€. Pán Boh zaplať!
  • Vo štvrtok o 6:00 vo Svinici rorátna sv. omša. (dobré je doniesť si so sebou sviecu).
  • V stredu, v piatok a v sobotu sú zimné kántrové dni (za mier a spravodlivosť vo svete a za upevnenie rodín). Záväzný je jeden deň.