Prvá adventná nedeľa

  • Dnes na 1. adventnú nedeľu je zbierka na charitu. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Vo štvrtok o 6:00 vo Svinici rorátna sv. omša. (dobré je doniesť si so sebou sviecu)
  • výmena ružencových tajomstiev v Nižnej Kamenici bude dnes po sv. omši a ruženec sa modlime pred sv. omšou