Tretia adventná nedeľa

–         Dnes na 3. adventnú nedeľu je decembrová zbierka na farský kostol. Darcom Pán Boh zaplať!

–         Vo štvrtok o 6:00 hod. vo Svinici rorátna sv. omša. (dobré je doniesť si so sebou sviecu)

–         Tretí Národný pochod za život sa uskutoční 22. septembra 2019 v Bratislave. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava…Pri východe z kostola zdarma ponúkame vianočné pohľadnice s textom „Kráčajme s odvahou za život.“…Ponúkame Vám ich ako maličký vianočný darček…Ak budete môcť alebo chcieť, obdarujte ním niekoho iného…..

Spoveď pred Vianocami

–         V utorok o 11:00 hod. – chorí (treba ich nahlásiť do pondelka pani kostolníčkam), budúcu nedeľu 23.12.: Košický Klečenov – 13:00 hod, Bidovce – 14:00 hod. (dvaja kňazi), Nižná Kamenica – 14:00 hod. (dvaja kňazi), Svinica – 15:00 hod. (štyria kňazi)

–         Gr. kat. spoveď – Svinica 22.12.2018 14:00 hod., po nej sv. liturgia o 15:00 hod.