Druhá adventná nedeľa „A“

  • Zimné kántrové dni – v stredu, piatok a v sobotu, obsah – Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
  • Deti budú mať stretko v piatok o 16:30 hod. na fare v pastoračnom centre…
  • V utorok o 6:00 hod. vo Svinici rorátna sv. omša. (dobré je doniesť so sebou sviecu)
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165