Tretia adventná nedeľa „A“

  • Budúcu nedeľu – na 4. adventnú nedeľu je decembrová zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
  • V utorok a vo štvrtok o 6:00 hod. vo Svinici rorátna sv. omša. (dobré je doniesť so sebou sviecu)
  • Spoveď pred Vianocami: budúcu nedeľu 18.12.: Bidovce – 14:00 hod. (dvaja kňazi), Nižná Kamenica – 14:00 hod. (dvaja kňazi), Svinica – 14:00 hod. (traja kňazi)
  • Spoveď chorých (ktorí neboli na prvý piatok) v piatok popoludní, treba nahlásiť v sakristii adresu a č. domu.
  • Gr. kat. spoveď Svinica 17.12. v sobotu 14:00 hod., po nej sv. liturgia 15:00 hod.
  • Deti budú mať stretko v piatok o 16:30 hod. na fare v pastoračnom centre… po ňom detská sv. omša 18:30 hod. v kostole
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165