Prvá adventná nedeľa „A“

  • Dnes, na 1. adventnú nedeľu, je zbierka na charitu. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Vo štvrtok o 6:00 vo Svinici rorátna sv. omša. (dobré je doniesť so sebou sviecu)
  • Gr. kat. spoveď: vo Svinici vo štvrtok 17:00 hod.; 18:00 hod. liturgia, Nižná Kamenica v utorok 17:30 hod. spoveď; 18:00 hod. liturgia
  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
  • Deti budú mať stretko v piatok o 16:30 hod. na fare v pastoračnom centre…
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!