Druhá adventná nedeľa

Spovedanie pred Vianocami bude v nasledujúcu nedeľu  – Tretia adventná nedeľa

Košický Klečenov od 14.30 hod.

Nižná Kamenica od 15.00 hod.

Bidovce od 16.00 hod.

Svinica od 17. 00 hod.

Vo Svinici bude v  sobotu od 14 . hod. spovedať gréckokatolícky pán farár. Po sv. spovedi bude liturgia.

Spovedanie počas týždňa

Nižná Kamenica 15 minút pred sv. omšou v stredu

Svinica od 17.00 hod. v piatok