Druhá nedeľa v Cezročnom období

Dnes, 19.1.2020. zbierka na UPC/ACM. Darcom Pán Boh zaplať!

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.