Tretia nedeľa v Cezročnom období

V piatok, 31.1.2020, bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov po sv. omši vo farskom kostole.