Krst Krista Pána

  • Dnes, 12.1., je januárová zbierka na kostol, darcom Pán Boh zaplať.
  • 19.1. zbierka na UPC/ACM
  • Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice – Podhradová a mládežnícke spoločenstvo Mahaim pod záštitou Arcidiecézneho centra pre mládež vás pozývajú na modlitbové stretnutie mladých „Volanie na Otca„, ktoré sa uskutoční v nedeľu 19.01.2020 o 17:00 hod. v Kostole sv. Ondreja v Košiciach na Podhradovej.
  • Dvanásta pútnická sobota 18. januára 2020 v Pavlovciach nad Uhom