Druhá pôstna nedeľa

V nedeľu je o 14.00 hod.  a v piatok o 17.30 hod. pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole. V Nižnej Kamenici každý piatok o 17.00 hod.

Počas Mimoriadneho roku Božieho milosrdenstva môžeme získať plnomocné odpustky pre seba alebo duše v očistci. Podmienkou je navštíviť katedrálu a prejsť Bránou milosrdenstva. Ďalšie podmienky (informácie) nájdete  v Dóme sv. Alžbety.

V pôstnom čase využime príležitosť na bohoslužbách aj cez týždeň.