Prvá pôstna nedeľa

Dnes o 14.00 hod. bude vo farskom kostole pobožnosť krížovej cesty.

Každý piatok (17.30 hod.) je pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole. Na filiálkach v piatok.

Počas Mimoriadneho roku Božieho milosrdenstva môžeme získať plnomocné odpustky pre seba a duše v očistci. Najbližšia príležitosť je v Košickej katedrále. Bližšie informácie v Dóme sv. Alžbety.

V pôstnom čase využime príležitosť na bohoslužbách aj cez týždeň. Rovnako účasť na pobožnosti krížovej cesty.

Dnes je zbierka na Katolícku charitu.

Streda, piatok a sobota sú jarné kántrové dni.

­­­­­