Tretia pôstna nedeľa

Pobožnosť krížovej cesty o 14.00 hod. v nedeľu vo farskom kostole.

V piatok pobožnosť krížovej cesty vo farskom  kostole o 17. 30 hod., v Nižnej Kamenici o 17.00 hod.

Budúcu nedeľu bude vo farskom kostole  zbierka na organ.

Spovedanie

Svinica

utorok: od 17.00 hod. (gr.kat.)

streda: od 16. 30 hod.

piatok: od 16. 30 hod.

Nižná Kamenica

štvrtok: od 17.30 hod. (gr.kat.)

utorok: od 16.00 hod.

Bidovce

štvrtok: od 16.00 hod.

V sobotu bude skúška zrelosti našej viery. Prejaví sa to vo voľbách. Kto sa zbavuje tejto výhody, vyjadruje svoju nezrelosť, ktorá  je dôsledkom ľahostajnosti. Aj tu platia slová evanjelia: Nie ten, kto mi hovorí Pane, Pane, ale ten, kto plní vôľu nebeského Otca, sa zasadzuje za Božie kráľovstvo, lepšiu budúcnosť aj na zemi. Nikdy to nebude ideálne, ale nemusí to byť horšie.