Druhá pôstna nedeľa

Dnes o 14.30 hod. bude vo farskom kostole pobožnosť krížovej cesty.

Sv. spoveď

Vo Svinici v utorok od 17.00 hod. (gr.kat.), v piatok od 16.30 hod. (rim.kat.)

V Nižnej Kamenici v stredu od 16.00 hod. (rim.kat.), vo štvrtok od 16.30 hod. (gr.kat.)

V Bidovciach vo štvrtok od 16.45 hod.

Krížové cesty

Vo Svinici  aj v Nižnej Kamenici v piatok o 17.30 hod.