Štvrtá pôstna nedeľa

  • Budúcu nedeľu 18.3.2018 sa uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Pán Boh zaplať za milodar!
  • Zbierka na kvety v Nižnej Kamenici v sakristii.
  • Svinica: Lektori, kt. majú záujem čítať pri bohoslužbách, nech sa zapíšu v sakristii.
  • Bratia bosí  karmelitáni pozývajú na novénu a odpustovú slávnosť sv. Jozefa v kláštornej kaplnke v Lorinčíku 10 – 18.3.18 vždy o 18:00 hod. viac na výveske.
  • V stredu 14.3. budú kňazské   rekolekcie   dekanátu    Košice – Východ, 09.00 – sv. omša v kostole v Tepličanoch s formulárom: Za upevnenie rodín.