Prvá pôstna nedeľa

Dnes (nedeľa) je vo farskom kostole pobožnosť krížovej cesty o 15.00 hod., pol hodinu pred ňou je modlitba sv. ruženca.

Pobožnosti krížovej cesty

Vo Svinici aj v Nižnej Kamenici v piatky o 17.30 hod.

Dnes je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za milodary!