Druhá pôstna nedeľa

  • Budúcu nedeľu – 24.3. je zbierka na kostol… Darcom Pán Boh zaplať!
  • Pripomínam krížové cesty v piatok a v nedeľu…. (pre prvoprijímajúce deti je účasť na krížovej ceste súčasťou prípravy k prijímaniu Pána Ježiša v Eucharistii, ktorý sa za nás na kríži obetuje).