Prvá pôstna nedeľa

  • Dnes (1. pôstna nedeľa) je zbierka na charitu… Darcom Pán Boh zaplať!
  • 1. sv. prijímanie bude v našej farnosti 19.5.2019
  • V stredu budú v Košickej Novej Vsi  dekanátne rekolekcie.