Tretia pôstna nedeľa

  • Dnes – 24.3. je zbierka na kostol… Darcom Pán Boh zaplať!
  • Pripomínam krížové cesty (KC) v piatok a v nedeľu…. (pre prvoprijímajúce deti je účasť na krížovej ceste súčasťou prípravy k prijímaniu Pána Ježiša v Eucharistii, ktorý sa za nás na kríži obetuje).
  • Zmena času: v noci zo soboty 30.3. na nedeľu 31.3. posúvame čas o hodinu dopredu (na letný).