Druhá pôstna nedeľa

  • Dnes, 25.2., je februárová zbierka na kostol…. Pán Boh zaplať za milodar.
  • Gr. kat.  spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:00 hod.; 18:30 hod. liturgia, Nižná Kamenica v utorok spoveď o 17:00 hod.; 17:30 hod. liturgia
  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
  • Deti a mládež v piatok pozývame na krížovú cestu a sv. omšu vo farskom kostole
  • Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývame na sv. omšu v piatok o 18:30 hod. vo Svinici, po nej stretko v kostole, účasť potrebná
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!