Prvá pôstna nedeľa

  • Dnes  (1. pôstna nedeľa) je jarná zbierka na charitu... darcom Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu, 25.2., bude februárová zbierka na kostol
  • Deti a mládež v piatok pozývame na krížovú cestu a sv. omšu vo farskom kostole
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!