Tretia pôstna nedeľa

  • Deti a mládež v piatok pozývame na krížovú cestu a sv. omšu vo farskom kostole
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • V sobotu, 9. marca 2024, bude v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach o 10.00 hod. spomienková svätá omša na zosnulého kardinála Jozefa Tomka pri príležitosti nedožitých stých narodenín a za zosnulého arcibiskupa Alojza Tkáča pri príležitosti deväťdesiatych narodenín. Pozývame vás k účasti na svätej omši a spomienke na našich zosnulých pastierov.