Druhá pôstna nedeľa

Dnes, nedeľa, o 14.00 hod. pobožnosť KRÍŽOVEJ CESTY vo farskom kostole.

V piatok pobožnosť KRÍŽOVEJ CESTY vo farskom kostole o 17.30 hod., v Nižnej Kamenici o 17.00 hod.

Spovedanie:

Svinica: utorok od 17.00 hod. (gr.kat.), streda a piatok od 17.00 hod. (rím.kat.)

Nižná Kamenica: utorok od 17.00 hod. (rím.kat.), vo štvrtok od 17.00 hod. (gr.kat.)

Bidovce: vo štvrtok od 16.30 hod. (rím.kat.)