Tretia pôstna nedeľa

Dnes, v nedeľu, o 14. 00 hod. pobožnosť KRÍŽOVEJ CESTY vo farskom kostole.

Nasledujúcu nedeľu je mesačná zbierka na opravu farskej budovy. Za porozumenie vopred ďakujem!

Pôst je čas pokánia. Jedna forma je aj forma daru na kostol.