Prvá pôstna nedeľa

Dnes je zbierka na Katolícku charitu. Pán Boh zaplať za milodary!

Dnes, nedeľa, o 14. 00 hod. –  POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY vo farskom kostole.

V piatok 30 minút pred sv. omšou vo farskom kostole POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY.

V stredu a v nedeľu 30 minút pred sv. omšou POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY v Nižnej Kamenici.

V stredu, v piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní je príprava na pokánie a činorodá láska k blížnemu. Využime príležitosť a myslíme na to v kontakte s každodennými udalosťami života.