Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 20.10., je zbierka na misie. Pán Boh zaplať!
  • Stretnutie birmovancov bude v piatok, 25.10., začneme o 18:30 hod. spoločne sv. ružencom, potom sv. omša….