Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období

Modlitba pápeža Františka k misijnému mesiacu 2019

  • Dnes, 13.10., vo Svinici a v Nižnej Kamenici októbrová zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu, 20.10, MISIJNÁ NEDEĽA –  zbierka na misie.
  • Októbrová pobožnosť pol hodiny pred sv. omšou. Modlime sa sv. ruženec!
  • Na kostol darovali: z krstu Agnesy Márie Filipovej 50€; zo svadby Patrika a Patrície Dutkových 50€. Darcom nech Pán Boh vynahradí svojou milosťou a požehnaním!
  • V piatok 18.10. sa zapojme do modlitieb za jednotu a pokoj „Milión detí sa modlí ruženec“
  • Stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v piatok, 18.10. Začneme o 18:30 hod.  spoločne sv. ružencom, potom sv. omša….
  • V stredu budú kňazské  rekolekcie  dekanátu  Košice – Východ,  Kostoľany nad Hornádom