Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 16.10.2022, je októbrová zbierka na kostol, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu, 23.10.2022, bude misijná nedeľa, zbierka na MISIE….
  • V stredu budú kňazské rekolekcie dekanátu Košice – Východ v Ruskove, sv. omša o 9:00 hod.
  • Pripomínam rodičom prvoprijímajúcich detí, že vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať čo najskôr v sakristii.
  • Októbrová pobožnosť – modlime sa sv. ruženec! Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine (päť desiatkov), k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.:  055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165