Tridsiata nedeľa v Cezročnom období

  • Zmena času – v noci zo soboty na nedeľu (29.10.-30.10.) sa mení čas z letného na zimný(stredoeurópsky)
  • Spoveď pred Dušičkami podľa rozpisu…., mená na dušičkovú pobožnosť v sakristii….
  • Dnes, 23.10.2022, je misijná nedeľa, zbierka na MISIE, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Pripomínam rodičom prvoprijímajúcich detí, že vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať do konca októbra v sakristii.
  • Októbrová pobožnosť – modlime sa sv. ruženec! Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine (päť desiatkov), k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.:  055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165