Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

  • Výmena ružencových tajomstiev v Nižnej Kamenici bude na 1. piatok po sv. omši.
  • Dňa 9.9.2019 (nedeľa) bude požehnanie školských tašiek pri všetkých sv. omšiach a aj prosba o posilu Ducha Svätého pre našich žiakov, študentov a pedagógov (Veni Sancte)
  • Bohuznáma rodina darovala na kostol vo Svinici 100 €, Pán Boh zaplať!