Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

  • Budúcu nedeľu  – 16.9. sa bude konať zbierka na Rádio Lumen, darcom Pán Boh zaplať!
  • Bohuznáma rodina darovala na kostol vo Svinici 50 €, Pán Boh zaplať!