Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

  • Vo Svinici sa minulú nedeľu ( 19.8.) konala zbierka na kostolné potreby. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Ohlášky Nižná Kamenica
  • 1.9.  – blahorečenie Anky Kolesárovej v Košiciach, podrobnosti na výveske, doprava individuálne, lístky na sedenie obmedzený počet pre starších alebo chorých v sakristii.