Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

  • Spoveď chorých – v piatok o 10:00 hod.
  •  V sobotu 7.9. v katedrále v Košiciach slávnosť 400 rokov Košických mučeníkov, 9:00 hod. fatimská pobožnosť, 10:00 hod. slávnostná sv. omša.
  • Gr.katolíci: – v Nižnej Kamenici v utorok o 18.30 hod. spoveď, 19:00 hod. liturgia, vo Svinici vo štvrtok o 18:00 hod. spoveď, 19:00 liturgia