Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

  • Budúcu nedeľu – 15.9. sa bude konať zbierka na rádio Lumen, darcom Pán Boh zaplať.
  • Podporme osobnou účasťou Národný pochod za život v nedeľu, 22. septembra! Popri rôznych formách dopravy môžete využiť aj autobus, ktorý objednávajú košické farnosti.  Program cesty: 05:00 hod. odchod z Košíc; 09:00 hod.  sv. omša v partnerskej Farnosti sv. Alžbety vo Zvolene; 13:00 hod. účasť na Národnom pochode za život; 17:00 hod. odchod z Bratislavy. Vďaka štedrým sponzorom je tento spôsob dopravy ZDARMA.  Registrácia (meno, bydlisko, telefón): v sakristii