Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

  • Budúcu nedeľu – 1.9. bude počas sv. omše požehnanie školských tašiek a budeme prosiť o dary Ducha Svätého pre žiakov a pedagógov pred začiatkom školského roka.
  • V Nižnej Kamenici bude budúcu nedeľu výmena ružencových tajomstiev po sv. omši a pred sv. omšou modlitba posvätného ruženca.
  • Ohlášky
  • 1.septembra 2019 oslávime 1. výročie blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej, mučeníčky čistoty.
    Pozývame Vás, ako aj vašich farníkov, v tento deň do jej rodiska – do Vysokej nad Uhom, kde je v Kostole Sedembolestnej Panny Márie uložený relikviár bl.Anky.
    Slávnosť začne modlitbou sv. ruženca o 9:30 hod., eucharistickým slávením o 10:30 hod., ktoré bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup a popoludňajším programom od 13:00 hod. do 15:00 hod. V ňom zaznejú svedectvá, piesne, modlitby a v závere Korunka k Božiemu milosrdenstvu. Kvôli organizačnému zabezpečeniu prosíme farnosti, spoločenstvá a organizované skupiny, aby sa vopred prihlásili cez stránku annakolesarova.sk, kde nájdu formulár.